Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Grammatik

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I moment "Grammatik" får eleverna kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. De lär sig olika sätt att formulera sina meningar utifrån syfte med texten, samt att få bättre möjlighet att uttrycka sig skriftligt. Eleverna behöver lära sig att stava korrekt, inte använda särskrivning, lära sig när det ska vara de eller dem, samt korrekt användning av skiljetecken. Momentet kommer inte ha någon slutuppgift, MEN det förväntas att eleverna är aktiva på lektionerna och gör de uppgifter som läraren ger. Kunskaperna i detta moment ligger till stor grund för elevernas framtida textskrivande och därmed för den bedömning som ges.

Moment "Grammatik"  

Tid: v. 34 - 35

Arbete med uppgifter sker under lektionerna.

Medtag chromebook, sladd till chromebook, penna och sudd. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback