Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Hjärt-Rud

Runborg, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Under läsåret 21/22 kommer Hjärt-Rud och de resterande 6 lärvännerna följa med barnen på olika upptäcktsresande äventyr i vår närmiljö och vardag.

Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?
  Se kopplade läroplansmål nedan

 • Varför?
  Syftet med undervisningen är att barnen ska få en grundläggande förståelse om sin identitet och om de de grundläggande demokratiska värden. De ska också få förståelse för öppenhet, respekt och solidaritet. Barnen ska även ge förutsättningar till att ta hänsyn till andra människor och att kunna leva sig in i andra människors situation och en vilja att hjälpa andra.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Undervisningen kommer genomföras i antingen våra två mindre grupper eller i helgrupp samt ibland tillsammans med Munins grupper.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektion kommer göras tillsammans med barnen i våra två respektive grupper.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barnen på Munin.

 • Av vem? 
  Alla vi pedagoger på avdelningen, antingen i respektive mindre grupp eller i helgrupp.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Målet är att barnen ska bli deras bästa jag och känna att dem är värdefulla. 
  Barnen ska få kunskap och egenskaper om hur man är med och mot varandra i alla möjliga situationer.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback