Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO - värdegrund och demokrati åk 2

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Vi arbetar med begreppet demokrati och arbetar kontinuerligt med värdegrundsövningar för att främja vi-känslan i grupperna.

Det här ska vi arbeta med

 

 • klassens gemensamma regler och eventuellt revidera dem

 • skolans gemensamma trygghetsregler

 • hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter

 • hur var och en av oss kan bidra till en bra klassmiljö och arbetsmiljö

 • dina rättigheter och dina skyldigheter

 • klassråd

 • Vi kommer att diskutera i par, grupp och helklass, om olika situationer som kan uppstå i sociala relationer

 • Titta på filmer som tar upp olika sociala situationer.

Hur gör vi?

Vi...

 • kommer överens om gemensamma trivselregler och sätter dem synligt på väggen

 • läser böcker och ser filmer med efterföljande samtal.

 • har klassråd

 • diskuterar vad arbetsro betyder

 • samtalar kring vänskap och olikheter

 • samtalar om goda egenskaper hos varandra 

 • diskuterar vad begreppen rättighet/skyldighet betyder och innebär 

 • samtalar och diskutera olika frågor både i stor grupp och i mindre grupper

 • tittar på film som tar upp olika sociala situationer

 

Vad ska du lära dig? 

 

 • Du kommer att få tips och verktyg på hur du ska vara i klassen och med dina kompisar.

 • Du kommer att träna på att uttrycka din egen åsikt och diskutera olika regler och normer.

 • Du kommer träna på att hantera olika sociala situationer.

 • Du ska lära dig att reflektera över viktiga samhällsfrågor samt hur du kan påverka andra och andra dig.

 

Vad bedöms?

Nedan finns kopplingar till läroplanen vad eleven bör klara. Detta bedöms genom elevens förmåga att ta till sig kunskaper och samtala om dem samt använda sig av ämneskorrekta begrepp.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback