Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 1

Idrott och hälsa årskurs 1

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Under läsåret kommer vi att arbeta med våra motoriska grundformer, enklare lekar och danser till musik, olika redskaps- och bollövningar. Vi kommer också arbeta med begreppet hälsa, säkerhet och hänsynstagande i samspel med andra. Vi tränar på att samarbeta med varandra, och att lyssna och ta instruktioner.

Mål 

  • Du deltar i övningarna och utför rörelserna som de ska göras efter din egen förmåga.
  • Du deltar i aktiviteter.
  • Du ska kunna lyssna på instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.
  • Du ska kunna visa hänsyn och samarbeta med andra.

Innehåll:

  • Vi kommer att använda oss av olika typer av hinderbanor/stationsövningar som tränar de olika motoriska grundformerna. Exempel på dessa är att springa, hoppa och klättra.

  • Vi kommer även att utöva olika lekar inomhus och utomhus samt rörelser till musik.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • Vara delaktig i de olika aktiviteter vi utför.
  • Din förmåga att använda de motoriska grundformerna, och anpassa dina rörelser till aktiviteten
  • Att du kan visa hänsyn och samarbeta med andra.
  • Du kan ta instruktioner och följa de regler som gäller.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback