Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Människans tidiga historia

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Du kommer att få lära dig om hur livet var för människorna under slutet av istiden fram till järnåldern.

Vad ska jag lära mig?

Under temat kommer du att få träna dina förmågor att:

 • samtala och berätta om upplevelser under temat
 • göra enkla jämförelser mellan olika tidsepoker
 • på ett enkelt sätt reflektera över hur människans levnadsvillkor har förändrats
 • ställa frågor om innehållet
 • värdera källor
 • dokumentera det vi har arbetet med.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du kommer få berätta utifrån bilder och frågeställningar om det du lärt sig under temat. Du kommer få flera tillfällen att visa vad du lärt dig under arbetets gång.

 • Berätta hur vi ännu idag kan se spår från istiden och forntiden.
 • Berätta något om livet för en människa på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 
 • Berätta om viktiga händelser under dessa tidsperioder, t.ex. när man gick från att vara jägare till att bli bönder och hur man lärde sig att göra metall.
 • Göra enkla jämförelser mellan forntiden och vår tid. 
 • Berätta något om asagudarna.
 • Berätta något om hur man kan veta allt detta som hände för så länge sedan.
 • Skapa bilder och modeller från forntiden.

Hur ska jag lära mig detta?

Under temat kommer du att:

 • få jämföra de olika tidsperioderna med varandra och även med nutid i ett venn-diagram. Då titta du efter likheter och skillnader.
 • se på film och pratar om det vi sett
 • lära dig nya begrepp och ord som t.ex. forntiden, stenåldern, järnålder, bronsåldern, nomad, hövding, handel, metall och asagudar.
 • läsa av en tidslinje och diskutera dina tankar kring detta med en kompis.
 • läsa faktatext både ensam och tillsammans med kamrater/vuxen.
 • samtala om det du lärt dig.
 • leta efter spår från forntiden i vårt språk.
 • delta i boksamtal "Folke och Stenålders-öga", "Folke på äventyr i Bronsåldern" och "Folke och järnsmedens dotter".
 • delta i skönlitterära samtal kring boken "Flickornas historia". 
 • skapa bilder och föremål med olika tekniker.

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback