Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet det viktigaste av allt

Norra Förskolan Äppelgården, Rättvik · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Utan trygga barn fungerar ingenting. Därför är det en av våra viktigaste uppgifter inom förskolan att jobba med.

Nuläge

Vi får kontinuerligt in nya barn i gruppen vilket gör att vi hela tiden måste jobba med att skapa trygghet i barngruppen.

Mål

Barnen ska känna sig trygga och veta att de har en självklar plats i gruppen. De ska känna att de är accepterade precis som de är.

Lika viktigt, om inte viktigare, är att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn annars kommer det aldrig fungera med barnen.

 

Genomförande 

Vi försöker ha samma rutiner varje dag så att barnen vet vad som ska ske vilket ger barnet trygghet.

Vi jobbar mycket med gruppstärkande lekar och sånger. Lekar som är anpassade efter vår åldersgrupp. Barnen får då lära sig vilka barn som tillhör vår grupp, de lär sig namnen på alla, de får vänta på sin tur, lyssna på varandra osv.

 

Vi jobbar också mycket med konflikthantering, hur ska man göra för att vara en bra kompis och vad gör man när man blir osams.

 

Dokumentation  

Vi dokumenterar genom bilder, samtal med föräldrarna, utvärdering på vår reflektionstid och samtal med barnen.

 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen.


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback