Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Engelska, Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Lego - MoreToMath åk 2

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

MoreToMath är ett arbetsmaterial från Lego education och består av en komplett uppsättning av legomaterial, arbetsuppgifter inom fyra olika teman med färdiga elevuppgifter och instruktioner. Det finns även en mjukvara till arbetsmaterialet vilket gör att vi kan återskapa våra legokonstruktioner digitalt eller använda det digitala verktyget för visa konstruktioner i helklass och diskutera dessa. Vårt arbete med detta material kommer att föra samman tre olika kursplaner och ämnen, vi kommer att utveckla våra förmågor i inte bara teknik, utan dessutom engelska och matematik. Arbetssättet kommer att variera mellan enskilda elevarbeten och att jobba i par. En hel klassuppsättning med legolådor kommer att ge alla barn möjlighet att vara aktiva under lektionerna och barnen ser redan nu fram emot att inleda detta arbetsområde!

LEGO är ett material som de flesta barn är bekanta med. Att bygga med - planera och genomföra stabila LEGO-byggen är någonting som många barn tränat redan i tidig ålder. I detta arbetsområde kommer eleverna att träna på att bygga efter instruktioner som är skrivna på engelska. Det finns en tydlig progression där konstruktionerna blir allt svårare i takt med att eleverna utvecklar sin bekantskap och blir mer förtrogna med materialet.

Delar här en länk till en presentation av Lego´s "MoreToMath" för er som är nyfikna på materialet:

https://www.youtube.com/watch?v=xBhpPkRtkEY

 

Syfte utifrån LGR11 kursplaner för ämnena teknik, engelska och matematik

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om
tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.


Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man
kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även
ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.


Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback