Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Year 7 Awesome - Autumn

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

We will be working with the book Awesome 7, which deals with English speaking countries in general, animals, gadgets and gizmos, horror stories, and different celebrations and holidays.

The Awesome series explores a world in which English is quickly becoming a global language. Big countries with large populations, such as the USA, India, and China, greatly influence how English is used. At the same time, English speakers in every country, including Sweden, also add to the language. 

Awesome's textbooks, activity books and web material will help you become a better writer, speaker, listener and reader of English. You will also explore the variety of language in the countries where English is used.

In Awesome 7 you will learn more about two English-speaking countries: Australia and India. 

There are final speaking and writing tasks at the end of each chapter. You can do these to practice and show how much you have learned. The Toolbox will help you with speaking and writing skills. 

On the website Övningsmästaren www.ovningsmastaren.se you can listen to all the texts, practice words and phrases and work with more exercises. 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9 - Formulerad enligt Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback