Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Champ 5 av Frida Sörquist

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Champ 5 är ett läromedel som för oss in i den engelsktalande världen. Den hjälper oss att utveckla förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva på ett lekfullt och varierande sätt. Can you speak English? Yes, you can! Can you get better? Would you like to be a champ?

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.  

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Du ska utveckla förmågan att:

 • förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.
 • redogöra för innehåll och förstå budskap i det hörda eller lästa.
 • formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.
 • känna till hur människor lever i länder där engelska talas.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 5".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler och filmer.
 • Vi  läser, översätter och skriver olika sorters texter och samtalar på engelska.
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer och relevanta klipp på t.ex. YouTube.
 • Vi övar grammatik.

Det här ska du kunna:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Delta aktivt på lektioner.
 • Genomföra skriftliga uppgifter.
 • Genomföra muntliga och skriftliga förhör under terminen

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback