Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Gamma Kapitel 1

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Gamma kapitel 1.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och på att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrater med olika matteuppgifter.

Du kommer att arbeta med matematikboken Gamma.

Du kommer att få läxor med koppling till kapitlet. 

Förmågor du kommer träna på:

 • metoder.
 • begrepp.
 • kommunicera (muntligt och skriftligt).
 • problemlösning.

Så här arbetar vi på lektionerna:

 • vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par/mindre grupper samt klassvis.
 • vi kommer att räkna enskilt, i par/mindre grupper och klassvis.
 • vi kommer att lösa matematiska problem  enskilt, i par/mindre grupper och klassvis.
 • vi kommer att träna på att redovisa lösningar steg för steg.

Vad du kommer arbeta med:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda.
 • samband mellan bråkform och decimalform.
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform.
 • sambandet mellan andelen,delen och det hela.
 • beräkningar med de fyra räknesätten.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • följande begrepp;utvecklad form, bråkform, blandad, form naturliga tal, decimalform och avrundning.

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna (muntligt och skriftligt), test som vi har i slutet av veckan, diagnos efter avslutat kapitel och prov vartannat kapitel.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav MATEMATIK kapitel prov Gamma
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback