Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska åk 3

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Time for English! Under terminen kommer du att få träna dig på att tala, lyssna, skriva och förstå engelska på många olika sätt. I åk 3 jobbar vi med arbetsmaterialet Champ 3.

Syfte:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Undervisningens mål och innehåll:

- förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

- förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

- följa enkla muntliga instruktioner

- följa enkla instruktioner som du läser

- säga enkla ord och meningar som går att förstå

- ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra

- skriva enkla ord och meningar

 

Arbetssätt:

 - Vi använder oss av textbook och workbook Champ 3.

-  Vi läser, lyssnar på och använder engelska i tal och skrift. 

-  Eleverna kan lyssna på kapitlet via övningsmästaren.se och göra övningar till de olika kapitlen på Bingel. 

- Genomgångar och övningar i enkel engelsk grammatik.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan genom:

Interaktionen på lektionerna. 

Hörförståelse.

Läs- och skrivuppgifter.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Matriser i planeringen
Matris Eng åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback