Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8 - 9

News and media

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I det här arbetsområdet fokuserar vi på News and media från den engelskspråkiga världen. Vi tränar kontinuerligt förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna.

News and media

 

Mål - detta ska du lära dig

Utveckla dina förmågor lyssna, läsa, skriva och tala engelska.

 

Undervisning - så ska vi arbeta

Vi arbetar med texter från olika källor, hörövningar, nyhetsinslag, engelskspråkiga nyhetssidor etc. Varje vecka har ett tema och vi varierar gemensamma genomgångar med arbete enskilt, i par eller i grupp.

 

Bedömning - så kommer dina kunskaper att bedömas

Dina kunskaper bedöms genom fortlöpande arbetsuppgifter, t.ex. inlämningsuppgifter eller gruppdiskussioner.

 

Planerad tidsåtgång

Vecka 35-39

 

  • wiki-page
  • NE - discussion and texts
  • UR - Newsreel
  • News - listening and writing 
  • Fake news 
  • The quiz

 

Material:

British council
NE
Youtube
Nyhetssidor på engelska (ex BBC, CNN, the Times)

 

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback