Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Addition och Subtraktion i talområdet 0-100

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Du kommer att lära dig att storleksordna och jämföra tal. Du kommer även lära dig olika strategier för att räkna addition och subtraktion.

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • att utveckla förmågan att använda och förstå matematiska begrepp
 • att utveckla förmåga att räkna addition och subtraktion
 • att utveckla förmåga att prata om hur du har löst en uppgift

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Storleksordna och jämföra tal
 • Addera och subtrahera ental och tiotal för sig
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Talföljder
 • Addition och subtraktion med hjälp av uppställning
 • Problemlösningsuppgifter

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 •  arbeta praktiskt i samling
 •  ha matematiksamtal i mindre- och i större grupp
 •  göra gemensamma övningar på egna små whiteboards
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av digitala verktyg
 •  färdighetsträna i arbetsböcker

 

Mål

 • Du kan storleksordna och jämföra tal.
 • Du kan addera och subtrahera ental och tiotal.
 • Du kan räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång.
 • Du kan fortsätta och förklara olika talföljder.
 • Du kan räkna addition och subtraktion med hjälp av uppställning.
 • Vid problemlösning kan du välja strategi, visa din uträkning samt förklara hur du har tänkt. Du kan avgöra om svaret är rimligt.
 • Du kan förstå och använda begreppen addition, subtraktion, summa, differens, term, ental och tiotal.

 

.3. Bedömning

Du ska visa det du har lärt dig genom att:

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och gruppuppgifter.
 • Du förklarar muntligt hur du tänker när du löser en uppgift. 
 • Du räknar i matteboken.
 • Du får göra ett antal diagnoser under arbetets gång. 

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback