Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Återberättande text - Ht 2021 åk 4

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Veta vad kronologisk ordning är
  • Kunna de personliga pronomen i singular och plural.
  • Veta hur man kommaterar när man skriver ett attribut i en mening.
  • Kunna förklara vad ett substantiv är.
  • Veta vad singular och plural är.
  • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
  • Skriva och organisera en återberättande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med grammatik där vi får tillfälle att öva på olika former av substantiv, pronomen och kommatering.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Återberättande text - bedömningsmatris - Ht 2021 åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback