Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Att påverka med insändare

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

I det här arbetsområdet ska du få argumentera för er åsikt om vad just du tycker om elsparkcyklar. Vad säger du! Är du för eller emot?

Syfte

Du övar din förmåga att ....

 •  Formulera dig i skrift
 • Anapssa språket efter olika syften och mottagare
 • Följa språkliga normer

Undervisning

 • Läsa olika texter om elsparkcyklar, diskutera, sammanfatta, ordkunskap
 • Gå igenom begreppen argument och motargument.
 • Ni kommer hålla en muntlig debatt.
 • Modellera genren utifrån läsning och analys av några insändare.
 • Skriva egna insändare.
 • Berabeta våra texter utifrån respons från lärare.

Bedömning

 • Din förmåga att skriva en egen insändare om elsparkcycklar. (kommentar) 
 • Din förmåga att bearbeta text efter respons. (kommentar) 

  

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter