Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Hur gör man den perfekta sandkakan?

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Experiment med sand och vatten.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen bakar och leker i sandlådan. En del av barnen blir besvikna över att kakorna inte blir som man hade tänkt. Varför blir det olika från dag till dag?  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Vi vill att barnen ska förstå sambandet mellan sand och vatten. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 

Mindre grupper som får i uppgift att göra den perfekta sandkakan. Vi experimenterar fram till ett resultat. 

Vi behöver: Hinkar, spadar, sandformar, vattenkannor, sand och vatten. 

Plats: sandlådan. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback