Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vad kan växa i vår stad?

133291 Förskolan Tullstugan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Just nu ser vi många spår som fångar våra Koraller! Att bygga broar och tunnlar till bilar och tåg i bygghörnan, ett intresse som barnen hade redan i våras genom Bockarna Bruses bro. Att turas om att köra tunnelbanan eller bussen själv vid lektåget i Lekrummet. Att tillsammans med Babblarna bygga högt och brett vid ljusbordet med olika konstruktionsmaterial av plexiglas är också populärt och är en fin mötesplats att lära känna sina kompisar och inspireras av varandras lek. Det som växer på gården är också spännande; vi har hittat plommon, kastanjer, rönnbär och olika blad. På gården, under träden, har vi också grävt efter sånt som hamnar i marken till slut, kanske vi hittar dinosaurieben? I allafall en och annan mask. I sandlådan har det gemensamma grävandet mynnat ut i att bygga och utforska vulkaner. Vi går på spaningspromenader i vår närmiljö med fokus på vad som fångar barnens uppmärksamhet. Tillsammans med barnen arbetar vi praktiskt med projektuppdraget "Vad kan växa i vår stad?". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev, möte eller lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att komma igång.

Formulera er projektuppstart genom att kopiera materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar. 

Stödtext:

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

  • Ta hand om projektmaterialet från familjerna på förberedd plats på förskolan (på ett bord, en hylla eller en dokumentationsvägg)
  • Titta på bilderna/material tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper Reflektera tillsammans
  • Vad gör/säger barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser 
  • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?
  • Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera? 

 

Hur går vi vidare?

Gå på "spaning" med barnen och fotografera det ni blir nyfikna på (något som växer, sprider ut sig, förändras...) Dokumentera deras lust och utforskande.

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material som lPad, litteratur, färg, lera, byggmaterial, projektor med mera. Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar.

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Vad vill de veta mer om? Gör gärna en mindmap.

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån temat Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning -"Vilka bor i en stad?" "Vem bestämmer i en stad?"

Bjud in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande, vid exempelvis terminens föräldramöte.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

Använd stödmaterialet som finns i Arbetsbok PoB. Materialet är kopplat till de olika planeringarna/uppföljningsperioderna i Södermalms pedagogiska år. I stödmaterialet hittar du exempel på utvecklingsfrågor och verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar:

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare. I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Så här använder vi reflektionsytan i PoB:

Utgå från aktuell lärlogg tillsammans i arbetslaget, och eller med barnen. Använd gärna projektor för allas delaktighet. I reflektionsfältet skriver ni in era tankar, frågeställningar och förslag till fortsatt planering. Kopiera med fördel in egna reflektionsfrågor, exempelvis: 1) Vad gör/säger barnen? 2) Vad tänker vi om det? 3) Hur går vi vidare?  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback