Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Grammatik

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

För att kunna bli en bättre skribent, kunna redigera sina texter och förbättra sitt språk, behöver du ha grundläggande kunskaper om grammatik. Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med ordklasser och satslösning.

Vecka

Tisdag

Torsdag

35

Introduktion grammatikmomentet - ordklasser

Repetition och genomgång 

 

36

Repetition och genomgång  

 

Repetition och genomgång  

37

Repetition

Repetition

38

Repetition

Repetition

39

Grammatikprov del 1

 

Uppstart – satslösning

Genomgång

40

Repetition och genomgång  

Repetition och genomgång  

41

Repetition och genomgång  

Repetition och genomgång  

42

Repetition

Grammatikprov del 2


Läroplanskopplingar

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov satser och fraser