Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

REIREL51

Religion

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 26 oktober 2021

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och andra livsåskådningar kommer till uttryck i människors ord och handlingar. Kristendom, judendom, islam, buddhismen och hinduism är de fem världsreligionerna! Vi tittar på tro och ritualer, likheter och skillnader!

Grovplanering

Genom hela kursen övar vi att:

 • förstå ord och begrepp inom religionsämnet

 • samtala

 • reflektera

 • jämföra

 • undersöka

 • beskriva och värdera

Vi kommer att kommunicera om etiska och existentiella frågor i förhållande till de olika religionerna. 

Exempel:

 • Hur vi bör tänka och bete oss  för att uppnå det goda och det rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. 
 • Varför lever vi?
 • Finns det en gud/gudinna eller någon annan gudomlig kraft?
 • Fanns vi innan vi föddes?
 • Vad händer när vi dött?
 • Hur skapades världen?

Vi kommer att utgå från det centrala innehållet samtidigt som vi tittar och läser i boken: "Upptäck religion"  samt tittar på filmer från mediavebben samt Begrepp. Eleverna arbetar också i sin arbetsbok där de tränar att arbeta självständigt utifrån bästa förmåga.

Eleverna kommer i slutat av kursen att få göra ett litet eget arbete kring fiktiva personer och deras levnadssätt utifrån tro.

Eleverna kommer att bedömas utifrån kunskapskraven.


Läroplanskopplingar

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och andra livsåskådningar samt några av deras centrala trosuppfattningar och kännetecken.

Gudsuppfattningar och människosyner inom olika religioner.

Olika religioners syn i sociala frågor och samhällsfrågor, till exempel i frågor som rör kön, sexualitet och ekonomi.

Individers och gruppers identiteter och hur de kommer till uttryck i förhållande till religioner och andra livsåskådningar, utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och nutida händelser.

Existentiella frågor av betydelse för eleverna. Livsfrågor i anslutning till födelse, liv och död.

Uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Etiska ord och begrepp utifrån olika situationer i vardagen och i yrkeslivet.

Matriser i planeringen
Religionskunskap 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback