Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering Socialt samspel ht 2021 dbv Ingela Dijnér

Familjedaghem, Härryda_Old förskolor och fritidshem · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Socialt samspel ht 2021 Familjedaghem Ingela Dijnér

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

* öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

* förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

* respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

Läsa och samtala om kompisböcker och andra böcker med tema barns/vuxnas sociala samspel samt återkoppla till veckans Kompishäfte och gemensamma samlingar i skogen.

Skapa trygghet genom att erbjuda barnen goda rutiner, gemensamma och tydliga förhållningsregler som vi tillsammans kommer fram till.

Samlingar med fokus på känslor; rätten att få visa känslor, känna igen och uppmärksamma egna och andras känslor.  

Få barnen delaktiga i verksamheten, ge dem inflytande, ta tillvara deras intressen, tankar och idéer som ligger till grund för planeringen; gemensamma aktiviteter och skapande verksamhet. 

Jag utgår från barnens perspektiv, ställer produktiva frågor; en fråga i taget, reflekterar tillsammans med barnen, följer ett barn i taget, praktiserar relationel pedagogik och lågaffektivt bemötande. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback