Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Berättande text åk 5 - Fantasy

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi fortsätter att lära oss att skriva olika sorters texter. Nu ska vi jobba med berättande text med fokus på fantasy-genren. Vi ska läsa fantasyböcker och skriva egna fantasyberättelser. Du ska få lära dig hur textens struktur och innehåll ska se ut och vad som är typiskt för just en fantasytext.

 

Du kommer att få lära dig hur en berättande text ska skrivas och vilket struktur den ska ha. Den här gången ska det bli en deckare.  

Mål:Läsa

 • Du kan ...
 • ...läsa och känna igen en fantasytext
 • ...känna igen fantasytextens struktur, vika delar som ska finnas med.
 • ...kan förutspå vad som ska hända.
 •  
 • Mål: Skriva
 • Du kan .........
 • ...planera och skriva en fantasyberättelse med inledning, handling, problem, lösning, avslutning. 
 • ...göra miljöbeskrivningar och personbeskrivningar.
 • ...skriva dialog.
 •  
 • Så här kommer vi att jobba:

Vi arbetar med läsförståelsestrategier

Vi kommer att läsa olika texter (fantasytexter) gemensamt och enskilt

Vi läser och lyssnar på olika fantasyberättelser och analyserar dem.

Vi ska träna de olika detaljerna i fantasyberättelser så att du kan sätta samman dem till en hel berättelse.

Vi tränar på att planera och skriva egna fantasyberättelser

Du kommer att ha en checklista och en matris som hjälp för att planera ditt arbete.

Bedömning:

Du blir bedömd på hur väl du kan känna igen en text i genren fantasy och berätta vad som är typiska drag för den. 

Du  blir bedömd för hur väl du kan planera och skriva en egen fantasyberättelse enligt de begrepp du lärt dig. Du ska då ha med: inledning, handling, problem, lösning, avslutning. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen
Berättande text - fantasy
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter