Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Berättande text åk 4 - Fantasy

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 december 2023

Vi fortsätter att lära oss att skriva olika sorters texter. Nu ska vi jobba med berättande text med fokus på fantasy-genren. Vi ska läsa fantasyböcker och skriva egna fantasyberättelser. Du ska få lära dig hur textens struktur och innehåll ska se ut och vad som är typiskt för just en fantasytext.

 

Du kommer att få lära dig hur en berättande text ska skrivas och vilket struktur den ska ha. Den här gången ska det bli en deckare.  

Mål:Läsa

 • Du kan ...
 • ...läsa och känna igen en fantasytext
 • ...känna igen fantasytextens struktur, vika delar som ska finnas med.
 • ...kan förutspå vad som ska hända.
 •  
 • Mål: Skriva
 • Du kan .........
 • ...planera och skriva en fantasyberättelse med inledning, handling, problem, lösning, avslutning. 
 • ...göra miljöbeskrivningar och personbeskrivningar.
 • ...skriva dialog.
 •  
 • Så här kommer vi att jobba:

Vi arbetar med läsförståelsestrategier

Vi kommer att läsa olika texter (fantasytexter) gemensamt och enskilt

Vi läser och lyssnar på olika fantasyberättelser och analyserar dem.

Vi ska träna de olika detaljerna i fantasyberättelser så att du kan sätta samman dem till en hel berättelse.

Vi tränar på att planera och skriva egna fantasyberättelser

Du kommer att ha en checklista och en matris som hjälp för att planera ditt arbete.

Bedömning:

Du blir bedömd på hur väl du kan känna igen en text i genren fantasy och berätta vad som är typiska drag för den. 

Du  blir bedömd för hur väl du kan planera och skriva en egen fantasyberättelse enligt de begrepp du lärt dig. Du ska då ha med: inledning, handling, problem, lösning, avslutning. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer, meningsbyggnad med huvudsatser och bisatser samt svenska språkets ordföljd i jämförelse med andra språk eleven kan. Textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, skiljetecken och ordklasser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Texternas ord och uttryck.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet på ett väl fungerande sätt. Elevens texter kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen
Berättande text - fantasy
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback