Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmål Tyska åk 7-9, 21/22, Ekens Skola

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Planering 21/22

  • Text- och övningsboken: Alles Deutsch 9
  • Damals war es Friedrich, Hans Peter Richter
  • Läxar: tisdagar

Links:

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=E9kXaSeqCv4

Geographie von Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=g7x9iur6kPg

Die Bundesländer von Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=8tjoXAF9r78

Serien:

Türkisch für Anfänger: https://urplay.se/serie/162018-turkisch-fur-anfanger

Institute:

Goethe Institut: https://www.goethe.de/ins/se/sv/index.html

Deutsch-Schwedische Handelskammer: https://www.handelskammer.se/de

Der Berliner Bäcker: http://www.derberlinerbaecker.se/


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål Tyska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter