Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska Skills åk 6

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med läroböckerna Skills Textbook och Workbook för åk 6. Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på att läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik.

Skills är indelad i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå en beskrivning, berättelse och ett brev.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning, instruktion och delger en berättelse.

Skriva  -  Jag kan skriva en enkel beskrivning, berättelse och ett brev. 

Tala  - Jag kan ge en enkel beskrivning och delta i samtal och delge mina tankar och åsikter.

 

 

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med Textbook, Workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Nya ordgrupper inom olika teman
 • Grammatik som hör till tal och texter, lästa och skrivna
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter med olika syften

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ett vardagsnära ordförråd.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi spelar spel och dramatiserar med anknytning till text/ordförråd. 
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i Workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger instruktioner med hjälp av Workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten. 
 • Vi kommer kontinuerligt arbeta med en ord och begreppsordlista kopplat till nya texter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kommer bedömas enligt:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Hörövningar
 • Deltagande under lektionerna då du visar din förståelse och kommunikation.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Engelska - kunskapskraven för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback