Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Geografi, Biologi

·

Årskurs:

5

Nordens geografi

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Vi ska lära oss om Nordens klimat och läsa av tematiska kartor. Vi ska lära oss om Nordens länders likheter och skillnader. Vi ska lära oss huvudstäderna och några andra viktiga namn på t.ex. berg, floder, städer....

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss hur och varför klimatet är som det är i Norden. Den senaste istidens påverkan av landskapet och människans återkomst. Vi ska lära oss hur människan påverkar landskapet. Vi ska lära oss om likheter och skillnader mellan de Nordiska länderna. Vi ska lära oss lite namngeografi.

Begrepp: naturlandskap, kulturlandskap, klimat, istid, landskap, tematisk karta, namngeografi

Hur ska vi lära oss detta?

  1. Vi utgår från en Tv-serie som heter "Geografens testamente- Norden". Vi tittar på serien tillsammans och arbetar med olika frågor som hör till.
  2. Vi läser texter och studerar olika kartor. 
  3. Vi arbetar med nordens namngeografi.

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är att du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

Du ska visa att du har kunskaper om Norden, viss namngeografi, likheter och skillnader, vad för typer av kartor som finns och att du kan använda begrepp som hör till geografi på ett riktigt sätt.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att vara aktiv i klassrumsdiskussioner. Du kan ställa frågor och resonera kring det vi lärt oss.

Du kan viktiga fakta om Nordens länder och kan markera de viktigaste namngeografiska platserna.

Du kommer på något sätt få visa att du kan några geografiska platser i de nordiska länderna.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback