Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Addition och subtraktion med talen 0-100

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Period 

 

v.34-36

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via

matematikbok, Nomp och Bingel. 

 

 

Centralt innehåll

* Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.

Metodernas användning i olika situationer.

 

 

 

Utvärderingsformer 

Bedömning kommer ske löpande under arbetets gång.

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta och diskutera.

Samtal kommer ske både individuellt och i grupp.

Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt och skriftligt i form av diagnoser och Skolverkets bedömningsstöd.

Det kommer vara tydligt när vi övar och när det är bedömningstillfällen.

 

 

 

Preliminär veckoplanering

 

v.34 repetition addition och subtraktion

v.35 addition, subtraktion, hela tiotal samt problemlösning.

v.36 subtraktion, ental och tiotal. 

 

 

Begreppslista

Addition

Subtraktion

Jämföra

Problemlösning

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback