Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Rymden

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Visst är det spännande med rymden! Vad finns i rymden? Och var slutar rymden? I det här arbetsområdet ska vi få följa med utomjordingen Bing på en rymdresa, och med hjälp av honom lära oss mer planeter, stjärnor och galaxer!

Tidsperiod

V. 

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse kring ämnet.

Du ska kunna: 

 • Berätta hur jorden, solen och månen rör sig.
 • Beskriva orsaken till månens faser.
 • Känna till vad en stjärnbild är.
 • Skriva en kort faktatext. 
 • Känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 • Söka information med hjälp av Ipad och/eller böcker.
 • Skapa och framställa bilder med hjälp av olika tekniker.

 

Undervisning – Vad ska vi lära oss om rymden?

 • Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Lära oss om vår galax och planeterna i vårt solsystem.
 • Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
 • Månens olika faser.
 • Stjärnhimlen och stjärnbilder.

 

Du kommer få möjlighet att träna på detta genom:

 • Att läsa faktatexter om månen och månens faser.
 • Att lyssna när någon berättar. 
 • Att titta på faktafilmer.
 • Att planera och skriva olika faktatexter om rymden.
 • Att måla Big Bang och en galax med vattenfärg.
 • Att skapa din egen stjärnbild med hjälp av Ipad, papper och pennor. 
 • Att skapa en rymdraket av olika material.
 • Att söka information om en planet via Ipad och/eller böcker. 
 • Att muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp.
 • Att tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra. 

 

Bedömning- Hur du får visa vad du kan:

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten

med stöd i förmågorna. Vi avslutar arbetet genom att utvärdera och göra en självvärdering av våra kunskaper. 

Du visar vad du kan genom att: 

 • Delta aktivt på lektionerna- genomföra uppgifterna, titta på filmerna och delta i samtalen.
 • Genom att delta i olika diskussioner.
 • Genom att dokumentera ditt arbete i din rymdbok.
 • Genom att berätta/presentera dina dokumentationer och det du lärt dig.
 • Genom att delta vid utvärderingen av temat och genomföra självvärderingen. 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO - Mål årskurs 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback