Skolbanken Logo
Skolbanken

Före Bornholmsmodellen ht-21

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Vi på Gungan kommer att arbetar med Bornholmsmaterialet främst på våra dagliga samlingar.

När vi planerar våra teman så har vi alltid några sånger kopplade till dem. I Bornholmsmodellens material har vi hittat flera sånger och ramsor som vi kommer att använda oss av. De sånger/ramsor som vi sjunga är de som vi kan göra rörelser och tecken till. Några sånger/ramsor har vi lite andra texter på då vi som personal lärt oss dem tidigare (muntlig tradition).

Under temat barns integritet så kommer vi att använde vi oss av en egen gjord sago påse utifrån boken Alla får åka med som ingår i Bornholmsmaterialet.

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback