Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Franska revolutionen

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

I det här arbetsområdet ska du lära dig om franska revolutionen.

Vad?

I det här arbetsområdet ska du lära dig om franska revolutionen. När vi är klara ska du veta:

  • Varför revolutionen bröt ut. 
  • Hur det franska samhället förändrades.
  • Hur begreppen orsak - händelse - konsekvens hänger ihop.

Hur?

  • Du ska ta del av genomgångar i klassrummet
  • Läsa i historieboken
  • Göra anteckningar
  • Arbeta med frågor

I slutet får du visa vad du lärt dig genom att skriva prov.

Varför?

Franska revolutionen är en väldigt känd historisk händelse. Den innebar stora förändringar Frankrike, men spreds även till andra delar av världen. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback