Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

REPPES0

Personbilar – kraftöverföring, 100 poäng, REPPES0

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Personbilar – Kraftöverföring behandlar komponenter och system samt reparationer av kraftöverföring för personbilar och lätta transportfordon. Denna kurs pågår hela läsåret parallellt med andra fordonskurser. Examinationer sker löpande under kursen och kan bestå av praktiska och teoretiska prov samt förekommande inlämningsuppgifter

  • Olika kraftöverföringar, deras uppbyggnad, komponenter och manöversystem.
  • Automatväxellådor och manuella växellådor, DSG-, DCT- och manuella växellådor.
  • Metoder och utrustning för funktionskontroll och felsökning av olika kraftöverföringar,
  • Metoder och utrustning för samt genomförande av demontering, reparationer och efterkontroll av olika huvudkomponenter, bland annat koppling, drivknutar, lager och tätningar.
  • Användning av specialverktyg, verktyg

Läroplanskopplingar

Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.

Metoder och utrustning för samt genomförande av demontering, reparationer och efterkontroll av olika huvudkomponenter, bland annat koppling, drivknutar, lager och tätningar.

Automatväxellådor och manuella växellådor, deras grundkonstruktion och funktion samt deras olika komponenter och kringutrustning, bland annat DSG-, DCT- och manuella växellådor.

Användning av specialverktyg, verktyg och utrustning på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.

Fordonstillverkares anvisningar och krav samt scheman och övrig teknisk information på svenska och engelska.

Olika kraftöverföringar, deras uppbyggnad, komponenter och manöversystem.

Metoder och utrustning för samt genomförande av funktionskontroll och felsökning av olika kraftöverföringar, deras komponenter och kringutrustningar.

Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av kraftöverföringar, deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.

Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av kraftöverföringar, deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.

Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer felsökning och reparationer av kraftöverföringar, deras olika komponenter och system i personbilar och lätta transportfordon. Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.

Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons kraftöverföringar samt deras manöversystem. Eleven beskriver även översiktligt funktionsprinciper för och konstruktionen av olika automatväxellådor och manuella växellådor samt deras kringutrustning.

Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons kraftöverföringar samt deras manöversystem. Eleven beskriver även utförligt funktionsprinciper för och konstruktionen av olika automatväxellådor och manuella växellådor samt deras kringutrustning.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilars och lätta transportfordons kraftöverföringar samt deras manöversystem. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktionen av olika automatväxellådor och manuella växellådor samt deras kringutrustning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens kra

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk. I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen. Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning. Dessutom använder eleven med säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem. Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback