Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Energi, elektricitet och magnetism

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2021

Vad är egentligen energi och kan den någonsin ta slut? Kan man få mer energi och hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott och hur fungera en elvisp? Vilken är den största magneten? Vi ska prata mycket om vad energi är och hur våra val av energi påverkar miljön. Vi ska också titta på hur energin kopplas ihop med elektricitet och magnetism.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kommunicera, granska, ta ställning...

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö
 • värdera hur olika val av energikällor har påverkat människan, samhället och miljön

Case kring energikälla.

Undersöka och experimentera

 • genomföra undersökningar i energi, elektricitet och magnetism

Använda begrepp

 • använda begrepp inom fysik och teknik som handlar om energi, elektiricitet och magnetism
 • beskriva och förklara samband som handlar om energi t.ex. hur vatten och energi hör ihop
 • känna igen och analysera tekniska lösningar för energi

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att utveckla förmågan att ta ställning till frågor som rör hållbar utveckling.

Du kommer att få utföra undersökningar för att lära dig om magneter, elektricitet och energi.

Du kommer även att få utveckla förmågan att använda viktiga begrepp.

I projektet kommer vi att arbeta med...

 • vilka olika energiformer det finns
 • vad energiprincipen är
 • hur olika energikällor påverkar miljön
 • hur vi människor använder energi
 • hur människan utvecklat olika tekniker för att använda energi efter de behov som uppstått
 • vad elektricitet är
 • vad en sluten krets är
 • vad en strömkälla är
 • vilka ämnen som leder ström
 • om magneter och elektromagneter
 • skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • vilka förnybara energikällor det finns
 • vilka icke förnybara energikällor det finns
 • hur människan påverkar miljön genom användning av energi
 • om växthuseffekten
 • om att spara energi
 • om att välja energikällor som inte skadar miljön

Arbetssätt

Under projektets gång kommer vi att ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner. Du kommer att få läsa om energi, göra uppgifter och se på film. I samband med det här kommer du även få genomföra laborationer där du kopplar kretsar och laborerar med magneter. Du kommer även att få göra ett studiebesök på energiverkstan i Helsingborg där fokus kommer att vara på energi och olika energikällor. Även där får du möjlighet att pröva på och göra undersökningar. Du kommer att få möjlighet att utveckla språket genom att arbeta med olika begrepp och deras betydelse (se nedan).

Viktiga begrepp att kunna

Elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, generator, icke förnybar energi, isolator, kemisk energi, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, minuspol, nordpol, pluspol, rörelseenergi, sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, sydpol, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekten.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att...

 • resonera
 • se samband
 • använda begrepp

Dina kunskaper om...

 • energi
 • tekniska lösningar

(Se matris)

Bedömning kommer att ske i två delar en muntlig gruppexamination. Du ska då ha förberett dig på att visa dina kunskaper enligt matrisen nedan.  Du kommer även att skriftligt få visa dina kunskaper i en enskild skriftlig uppgift.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Matriser i planeringen
Matris "Energi, elektricitet och magnetism"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback