Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Åk 7 Tal PRIO 7C v33-41

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Välkomna, klass , till Kapitel 2: Tal! Ni ska få fördjupa er i området Taluppfattning, som är grunden till alla beräkningar som ni gör!

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fi

 

Planering 7 C  Se till att alltid ligga i fas med planeringen, se ”Läxor” så du vet hur du ska göra. Använd lektionstiden effektivt så blir det inte mycket läxa. Mattelärare finns på läxhjälpen må-ons.

Veckoplanering i matematik Kap2. För 7 C

 

Vecka

Måndag

14.00-14.40

40 min

B 305

Tisdag

12.25-13.20

55 min

B 238

Onsdag

10.30-11.30

60 min

C 309

Torsdag

09.35-10.05

40 min

B 301

 

 Fredag

09.35 -10.45

70 min

B 306

33

 

 

 

Bokutdelning

Uppvärmning inför kap.2

 

34

2.1 Siffror och tal

 

2.1 Siffror och tal

Diagnos

2.2 Räkna med 10 ,100,1000. 

 

35

2.2 Räkna med 10 ,100,1000.

2.2 Räkna med 10 ,100,1000.

2.3Addition och subtraktion

2.3 Addition och subtraktion

KARTTLÄNING

36

2.4 Multiplikation och division

2.4 Multiplikation och division

2.4 Multiplikation och division

2.4 Multiplikation och division

DIAGNOS( 15min)

MyStudyWed

läxa

 

37

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Tema dagar-ingen lektion

Tema dagar-ingen lektion

Tema dagar-ingen lektion

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

läxa

 

38

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

 2.6Prioriteringsregler

2.6 Prioriterings regler

Diagnos (15 min)

Kunskapsmatrisen

läxa 

39

2.6 Prioriterings regler

Problemlösning

2.7 Primtal och delbarhet

2.7 Primtal och delbarhet

Diagnos (15 min )

Kunspasmatrisen

läxa

40

2.7 Primtal och delbarhet

Problemlösning

2.8 Avrundning

2.8 Avrundning

E TEST ( 30 MIN )

41

Sammanfattning av kap .2

Problemlösning

Blandade uppgifter 

Problemlösning

Blandade uppgifter 

Förberedelse till prov .Genomgång kap.2

PROV KAP.1 (60 MIN)

 

 

 

 

 

 

 Länkar till videos:

Naturliga tal och decimaltal:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/naturliga-tal-och-decimaltal

Positionssystemet och decimaltal:

https://www.youtube.com/watch?v=TtQMMfi7PWw&feature=youtu.be

Multiplikation med 10, 100, 1000:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-10-100-och-1000

 De fyra räknesätten:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/de-fyra-raknesatten

 Multiplikation med decimaltal:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/multiplikation-med-decimaltal

https://www.youtube.com/watch?v=hJAuRmQMIQs

 Multiplikation och division med små tal

https://www.youtube.com/watch?v=y0gUm84cNWU&t=267s

 Avrundning och överslagsräkning:

 http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/avrundning-och-overslagsrakning

 

           Lärandemål 

      Under momentet skall du få lära dig att:

 •  Räkna med 10, 100, 1000
 •  Ställa upp additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner
 •  Multiplicera och dividera med tal mellan 0 och 1
 •  Använda prioriteringsreglerna
 •  Faktorisera tal
 •  Primtalsfaktorisera
 •  Avrunda på ett lämpligt sätt
 •  Överslagsräkna

 

     Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda

     Siffra, tal, positionssystem, decimaltal, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare,

     nämnare, kvot, prioriteringsregler, udda tal, jämna tal, primtal, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 

Undervisning

·         enskilt arbete

·         lärarledda gruppdiskussioner

·         problemlösning i gruppform

 

     Bedömning

    Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

     Skriftligt prov 

 

    Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).

 

 

     Centralt innehåll från Läroplanen:

 
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter