Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska Magic 4

Kållekärrs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Vi arbetar utifrån boken Magic 4. Den handlar om fyra ungdomar från fyra delar av världen. Det är Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Vi följer dem i deras vardag och lär oss också genom dem att ta del av olika dialekter av talad engelska.

Magic 4

Under 4:an utgår undervisningen i engelska från boken Magic 4. Utifrån vad som tas upp i texterna arbetar vi med olika teman och arbetsområden. kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska. Vi kommer även att gå igenom grundläggande grammatik.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Classbook och workbook.
...kunna lyssna på och förstå muntliga instruktioner.
...skriva engelska ord, meningar och texter.
...kunna prata och  berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

...behärska grundläggande engelsk grammatik.   

Vad gör vi?

Läser enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
Lyssnar på talad engelska från olika delar av världen.
Skriver enkla texter av olika slag.
Talar engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utökar ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Tränar på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur gör vi?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. Vi arbetar också i en workbook med olika typer av skrivuppgifter och grammatiska uppgifter. 

 

Detta kommer bedömas enligt kunskapskraven


- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen samt andra vardagliga ämnen. 
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text.
- kunna skriva ord, meningar och texter. 
- kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester, läxförhör och tester ur kommunens screeningschema. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback