Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Åk 5 skrivrummet 21/22

Obbola skola, Umeå · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Vi arbetar med läromedlet "ZickZack skrivrummet", som är uppbyggd utifrån Genrepedagogiken och fokuserar på förmågan att skriva texter. Det ingår den språkliga grammatiken, skrivreglerna och förståelsen för texttyper och textbindning. Vi arbetar olika typer av texter för olika användnings områden, så som berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och återberättande.

Tidsperiod
Hela läsåret 

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

 • Vi ska lära oss att kunna anpassa olika texter efter situation och mottagare. Detta innebär att ...
 • kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
 • förstå syftet med olika texttyper
 • känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna
 • utveckla och variera vårt språk. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att under arbetets gång aktivt arbeta med givna uppgifter på lektionerna både skriftliga och muntliga, medverka i diskussioner och medvetet aktivt arbeta med att utveckla ditt språk.
 • Du ska utifrån den kunskap du lär dig utvärdera och omvärdera (revidera) dina inlämningsuppgifter för att förbättra dina texter.
 • Du ska reflektera och hjälpa andra att förbättra sina texter (kamratbedömning)
 • Du visar i det egna skrivandet av olika texttyper att du kan deras uppbyggnad och dess utmärkande drag, du kan använda de olika språkliga drag du lärt dig för att utveckla och variera ditt språk.
 • Skriva gestaltande, det vill säga skapa bilder så att människor, platser och händelser känns levande, verkliga och spännande
 • Genom att läsa och själv avgöra vilka texttyper som används i olika sammanhang till olika mottagare visar du att du förstår syftet med de olika texttyperna.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

Vi arbetar med Zick Zack Skrivrummet åk 5. Vi repeterar olika texttyper som vi har lärt oss i åk 4 (Återberättande, Instruerande, Argumenterande, Förklarande, Beskrivande, Berättande texter). Vi arbetar med språket och lär oss hur vi kan utveckla och variera vårt språk med hjälp av olika grammatiska strukturer. Vi läser och diskuterar, lär oss nya ord och begrepp. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Skriva - kunskapskrav i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback