Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5

Fotosyntes och förbränning

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Eleverna kommer att jobba med fotosyntes och förbränning(cellandning)

Tid: vecka 34-38

Arbetssätt: 

  • Eleverna kommer att arbeta i böcker
  • Genomgångar
  • Filmer
  • Kahoot
  • Diskussionsuppgifter
  • Laborationer

Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback