Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Häxorna åk 4

Obbola skola, Umeå · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Följ med på en spännande resa med Roald Dahls berättelse Häxorna!

Undervisning 

Under fyra veckor kommer vi att lyssna på radioteatern Häxorna. Eleverna kommer ges möjlighet att samtala och analysera berättelsen med hjälp av olika läsförståelsestrategier. Vi förutspår handlingen, pratar om att se inre bilder och att sammanfatta det vi hört.

Dessutom kommer eleverna att med inspiration från berättelsen, skriva en egen berättande text om häxor och en instruerande text hur man tillverkar en häxdryck. 

 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas

Elevens förmåga att analysera berättelsen med hjälp av olika läsförståelsestrategier 

Elevens förmåga att skriva beskrivande och instruerande text

Elevens förmåga att samtala kring och tolka berättelsens innehåll

Elevens förmåga att kunna ge en muntlig instruktion

 

Hur förmågan kommer att bedömas

Eleven kommer bedömas genom skriftliga inlämningsuppgifter 

Eleven kommer bedömas genom klassrumsdiskussioner och givna samtalstillfällen


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback