Skolbanken Logo
Skolbanken

Vem är vi? - Sammarbete

Fyrklöverns Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi arbetar med barnen för att de ska utveckla sin förmåga att samarbeta med andra mot gemensamma mål

Syfte

Ge barnen möjligheter att utveckla sin föramåga att göra gemensamma aktiviteter med andra barn och vuxna

Mål

Kunna sammarbeta med andra mot gemensamma mål

Förstå och respektera sina egna och andras behov i samarbetet

Genomförande

Vi kommer under läsåret att leka olika sammarbetsövningar med barnen där dem ges möjligheter till att se både sig själva och andra som viktiga aktörer. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback