Skolbanken Logo
Skolbanken

Vem är jag? - Födelsedagar & ålder

Fyrklöverns Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi arbetar med barnen för de ska ges möjligheter att förstå att de blir äldre för varje år.

Syfte

Ge barnen möjligheter att utveckla en förståelse för sitt åldrande. 

Mål

Ha vetskap om sin ålder och sin födelsedag

Förstå att deras fördelsedag ger uttyck för deras åldrande 

Genomförande

Vi börjar med att visa barnen den montessoriska färgkodningen för årstiderna och pratar när var och en av dem fyller år samt pratar om hur gamla varje barn är.

Vi gör sedan varsin födelsedagsbild, där vi målar våra händer och gör var sitt handavtrycka på ett papper som har den montessoriska färgkodningen. 

Vi gör även var sin födelsedagsbok, där barnen ålder representeras av en bild från varje levnadsår och böckernas sidor har den montessoriska färgkodningen. Barnen kommer få möjlighet att kolla i sina egna och de andras födelsedagsböcker under läsårets gång. 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback