Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Jobbansökan och CV

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2024

I samband med PRAO ska vi testa på att skriva ett personligt brev och ett cv för att söka ett jobb.

Nu  är det dags att öva på hur man skriver ett cv och personligt brev för att söka ett jobb. Ni kommer att få lära er om vad som är viktigt att ha med i ett cv resp. det personliga brevet samt vad man ska tänka på rent generellt när man skriver ett formellt brev. Vi kommer att gå igenom genren och läsa exempel innan det är dags att skriva era egna texter. Ni kommer också få ge respons på varandras texter. 

När du skriver din ansökan får du själv bestämma om det ska vara ett jobb du skulle söka just nu, dvs utan högre utbildning och arbetserfarenheter eller om du vill låtsas som att det är 10-15 år framåt i tiden och du har en utbildning och kanske någon arbetslivserfarenhet. Om du väljer att skriva en framtida ansökan är det viktigt att du letar reda på vilka utbildningar du har gått och var de finns. Detta kan du hitta på:

https://www.studera.nu/

När du skriver ditt personliga brev kan det vara lättare att utgå från en riktig annons då de skriver i den vilka utbildningar och erfarenheter som behövs för jobbet och oftast listar de även vilka personliga egenskaper man ska ha. Leta upp en passande annons på:

https://arbetsformedlingen.se/

Använd gärna denna länk på Arbetsförmedlingen för extra hjälp med hur du ska skriva ditt CV och personliga brev:

https://arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Jobbansokan/Personligt-brev

Du kan också använda dig av exemplen i Bron (s. 179-181). Brevet får vara max 1 sida långt och ska skrivas i word.  Börja gärna med att göra en tankekarta eller skriva ned lite i punktform vad du ska skriva om innan du sätter igång. 

Lycka till!

 

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
CV och personligt brev

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback