Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Pedagogisk planering år 9 Ske din vilja

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Du får eller väljer ett eget gestaltningsuppdrag. Du får med stöttning själv välja ett bra och spännande konst sätt för att presentera ditt verk. Det fungerar med installation, måleri, skulptur eller digitalt.

Du får helt fritt visa ditt konstverk på skolan.

Ditt arbete ligger i att tänka ut vad du vill uttrycka,

hur du ska genomföra det.

Vilket material du vill ha

och vad för material som finns att tillgå.

Vidare ska du ha klart för dig hur du ska presentera ditt arbete.

Du ska under presentationen kunna förklara hur du tänkt och vad du vill säga med ditt konstverk.

Din arbetsgång ska du presentera med skisser och text i din loggbok. 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback