Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen

Fjälkestads skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill?

Syfte

 • Du ska få utveckla dina kunskaper om våra olika skogstyper i Sverige och vilka djur och växter som lever där. Du kommer få utveckla din förmåga att använda olika biologiska begrepp. Du kommer också få träna på att samtala och diskutera om hur vi människor använder och påverkar naturen.

Lärandemål

 • När vi är klara med området ska du

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

 • känna till några rovdjur och bytesdjur.

 • veta vad människan använder skogen till.

 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med boken Koll på NO där du kommer få läsa texter och svara på frågor. Vi kommer att titta på film som handlar om skogen och djuren. Vi kommer göra undersökningar. Vi kommer ha samtal både i helklass och mindre grupper.

 Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Förklara och beskriva

 • Söka och använda information

 • Hur du kan undersöka

 • Att samtala om berörda ämnen.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback