Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

De enkla maskinerna

Berghultskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Vad ska vi göra?

 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer

Vilka förmågor kommer du utveckla?

 • din förmåga att lösa problem.
 • din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • din förmåga att följa en instruktion.

Hur ska vi göra det?

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på film om de enkla maskinerna.
 • Göra experiment där vi använder några av de enkla maskinerna.
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • Lösa problem och resonera.
 • Förklara de tekniska lösningar vi arbetar med och använda dig av de nya begreppen inom arbetsområdet.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen.
 • Dra slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen
De enkla maskinerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter