Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 september 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Målet med undervisningen är att du ska 

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
 • resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
 • ord och begrepp inom bildämnet 

Det här ska vi göra:

 • teckna med blyerts.
 • måla med bl.a. oljekritor och vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • göra collage och återanvända bilder.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • jobba med lera/trolldeg och skapa föremål
 • undersöka, diskutera och inspireras av några kända konstnärers verk.
 • titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill "berätta"(kopplat till egna erfarenheter och kunskaper).

 Detta ska bedömas:

Din förmåga att

 •  kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material.
 •  framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter.
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper.
 •  diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra.
 •  samtala kring konstnärer och deras verk.

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback