Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

SVA01 distans

UPPLANDS-BROGYMNASIET, Upplands-Bro · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

SVA01 är en 100-poängskurs Sva01distans är en reperationskurs. Du som elev har ett stort eget ansvar men kommer få hjälp av mig som ska lotsa dig till ett betyg. Vi kommer fokusera på de uppgifter som du missat samt utveckla dina färdigheter i studieteknik, skriv- och lästeknik.

 

 

 

Planering för kursen svenska som andraspråk 01 distans

BOK: Svenska Impulser 1 SVA

Moment

avsnitt

Var i boken

examinationsform

Muntlig presentation

 

Där du jämför ditt modersmål och svenska.

Tex – hälsningsfraser i talad och skriven text

Sidan 58-76

Sidan49-52

 

En muntlig presentation

Berättande text

Novell

Novellanalys

sidan 102-117

Ett textsamtal om en novell

 

En skriftlig novellanalys

Argumenterande text

Debattartikel

Argumenterande tal

Sidan 202- 222

En skriftlig debattartikel

Ett argumenterande tal

Språklig variation

Vad är följande begrepp: dialekt, sexolekt, sociolekt, etnolekt osv

Du väljer en ”lekt” och vi för en diskussion tillsammans

Sidan 236 - 250

Ett examinerande samtal om en ”lekt”

Referat

 

Sidan 176 - 186

Ett skriftligt referat

 

 

 

 

Du kommer få individuella uppgifter  till varje moment

Vi kommer träffas vid behov på skolan alternativt interaktivt via teams om du har några frågor

Vissa examinationer är ju muntliga  och vissa skriftliga.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SVASVA01
Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback