Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Planering för Ekens höststart

034231 Förskolan Harspåret, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 16 september 2021

Observationsperiod på Eken ht 21

Terminstart

Under introduktionsperioden lär vi känna varandra samt vår närmiljö både utomhus samt inomhus såväl som de demokratiska förhållningssätt som vi alla behöver lära känna och agera utifrån. 

Vi går in i vårt andra år i projektet Hållbar utveckling där årets fokus ligger på jämställdhet. Med hjälp av frågan Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli? samt olika estetiska uttryckssätt startar vi tillsammans detta läsår.

Innan sommaren fick barnen med sig en sommaruppgift hem där de tillsammans med föräldrarna skulle läsa sommarens favoritbok och sedan komma tillbaka med reflektioner. Men hjälp av dessa tankar och böcker vill vi ha samlingar i smågrupper där barnen kommer till tals och reflekterar kring olika jämställdhetsfrågor. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback