Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Mellankrigstiden, WWII och förintelsen

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under det här momentet kommer ni läsa om mellankrigstiden, andra världskriget och förintelsen.

Tidsperiod

V.33-V.41. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Beskriva den politiska utvecklingen i USA, Tyskland och Sovjetunionen. 

Redogöra för orsaker till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland. 

Redogöra för hur demokratin var hotad runt om i världen. 

Kunna beskriva bakgrund och orsaker till krigets utbrott.

Kunna redogöra för krigets förlopp och följder i stora drag.  

Kunna använda dig av källkritiska begrepp. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Examination på mellankrigstiden v.37 (fredag). 
Examination på andra världskriget och förintelsen v.41 (fredag).

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Det finns två planeringar i Gleerups: 
Mellankrigstiden: https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/a3c8fe5e-e92f-42c3-8d7e-2d409bc14884 

Andra världskriget och förintelsen: https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/279ff0f7-1b23-4851-8f2c-8bf1dc029592 

Följande kapitel ska du läsa i boken: Världskrigens tid (S.214-250)

Allt annat material finns på TEAMS under filer. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback