Skolbanken Logo
Skolbanken

Månadsmål Sept-Okt ht 21

Förskolan Naturmontessori Harestad, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi kommer att fokusera på att utveckla en trygg barngrupp bland annat genom att använda oss av rörelseaktiviteter och utifrån barnkonventionens material om trygghet.

Målområde/ Syfte: Vad strävar vi efter att barngruppen lära sig, förmå och förstå

Då vi startar upp ett nytt läsår med nya barn och nya förutsättningar kommer vi att fokusera extra mycket i det här månadsmålet på att vi pedagoger skall utveckla en trygg miljö. Vi vill lägga grunden för att skapa trygga relationer till alla som barnen möter på förskolan. Vi strävar också efter att utöka barnens förståelse om begreppet trygghet utifrån barnkonventionen. Genom att erbjuda  rörelseaktiviteter vill vi  att  barnen hittar glädjen i att röra på sig samt att de känner sig trygga och mår bra av det.

 

Generativa frågor:

Vad behöver jag för att känna mig trygg och må bra?

Hur kan jag få mitt hjärta att slå snabbare?

 

Mål September/Oktober:

Mål: Mellankrok och Storkrok

 • Skapa förutsättningar för barnen till en större förståelse för vad som kan möjliggöra en ökad känsla av trygghet utifrån barnkonventionen och konkretisera genom sagor och aktiviteter som fokuserar på detta
 • Få möjlighet att se, höra och testa på olika rörelseaktiviteter och begrepp bl.a. genom att använda generation pep och deras material.
 • Att alla barn har varit med och deltagit utifrån deras förutsättningar på någon form av rörelseaktivitet
 • Minst ett pedagoglett lek/ rörelsepass förslagsvis med hjälp av portabel projektor

Förslag på metoder:  

 • Att använda oss av materialet kompisböckerna och boken "Känna Trygghet" som är baserad på på barnkonventionen  artikel 6 se sida 29 i
 • Använda Handledningen för Barnkonventionsmaterialet tex trygghetshjärtat, kreativa skogsfigurer, Lyssna gemensamt, färglägga trygghetsbilden
 • Använda oss av Generation Peps hemsida och checklistor
 • Inviga barnen i hur våra digitala tekniska hjälpmedel som vi har till hands kan användas tex telefon, lärplatta och portabla projektorer som skall inhandlas
 • Använda gula språkpåsen( lägesord) eller ljusblå språkpåse, koppla till barnkonventionssagan om trygghet om att läsa böcker under bordet eller bekräftelsefrågor om när kommer min pappa, mamma?  
 • Gympapass/danspass ledda utifrån projektorn
 • Hinderbanor utomhus
 • Introducera yoga och massagesagor
 • Bild och skapande, träna finmotorik- rörelse genom att klippa, sugrörsmålning, kulmålning, elvispmålning
 • Vi kommer också använda oss av böcker, ramsor och sånger på samlingen som handlar om temat
 • Gruppstärkande lekar både inne och utomhus
 • Sätta upp spegelremsor och rörelsebilder i hallen 

Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback