Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Kursplanering: Engelska IMA 12V (Magnus grupp)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Här ser du en övergripande planering över engelskan första året här.

Innehåll

I engelskan arbetar vi efter Intensivsvenska som är hela Introduktionsprogrammets arbetssätt.

Vi kommer blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp. 

Vi har lektion:

Måndag 10.50-11.40 i sal 5118

Onsdag 12.25-13.20 i sal 5118

Torsdag 9.40-10.40 i sal 5118

Fredag 13.35-14.35 i sal 5118

 

Vid eventuell distans träffas vi på följande meetlänk: (länk till meet) (Kommer om vi behöver det)

Upplägg

 • Delmoment 1: Modul 1 - My self, v. 34 - 37
 • Delmoment 2: Modul 2 - My day, v. 38 - 41
 • Delmoment 3: Modul 3 - My space, v. 42- 46
 • Delmoment 4: Modul 4 - Food & Restaurants, v. 47 - 50
 • Delmoment 5: Buffertvecka, v. 51
 • Delmoment 6: Modul 5 - The English speaking world, v. 2 - 5
 • Delmoment 7: Modul 6 - News & Media, v. 6 - 10
 • Delmoment 8: Modul 7 - NP Practice, v. 11 - 14
 • Delmoment 9: Modul 8 - My way, v. 16 - 19

Examinationer

 • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov och inlämningsuppgifter. 

Resurser

 • (länkar)

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback