Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A kap .2

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

PP & Matteplanering för åk 6 v.34-37 Kap 2 Procent och sannolikhet” i Matte Borgen 6A

PP & Matteplanering för åk 6                                                                                                    v.38-42

Kap 2 ”Procent och sannolikhet” i Matte Borgen 6A

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning, åk 4-6

§  Rationella tal och deras egenskaper.

§  Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som används i några kulturer genom historien, till exempel det babyloniska.

§  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

§  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Ämnesspecifika förmågor

I matematik finns fem förmågor som vi jobbar utifrån – Problemlösning, Begreppskunskap, Metoder, Resonemang och Kommunikation – i detta avsnitt jobbar vi dock extra med, samt bedömer 4 av dessa:

1.       Kommunikation, Visa sina beräkningar och hur du har kommit fram till dessa genom att använda olika uttrycksformer.

2.       Begrepp, Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

3.       Metoder, Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

4.       Problemlösning

Grundkurs:                                                                                                                  Fördjupning:

1.       räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är                                         

2.       räkna ut rabatten på en vara växla mellan bråkform
decimalform och procentform                   

3.       förklara vad som menas med sannolikhet

4.       räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

Matteord
Hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

Läxor och eget ansvar
I matematik är det viktigt att DU tar eget ansvar för att hänga med, använd din lektionstid på bästa sätt!  Nedan följer en planering som, om du följer den och förstår matematiken, ger möjlighet att nå hela betygsskalan E-A

Vecka 

Läxor

 

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med

38

 

 

 Göra klart veckans uppgifter

Utdelning och genomgång av planering.

Procent (50%, 25%, 75%)

Rea och rabatt

 

Grön kurs: 38-42

Blå kurs: 54-55

 

 

39

 

  Göra klart veckans uppgifter

 

Rea och rabatt

1% är en hundradel

Bråkform – decimalform - procentform

 

Grön kurs: 43-47

Blå kurs: 56-57

 

Fördjupning:

Röd kurs: 60-64

 

40

 

  Göra klart veckans uppgifter

 

 

Sannolikhet, chans och risk – praktiska övningar

(Grön kurs: 48-51)

 

41

 

  Göra klart veckans uppgifter

 

Diagnos på tisdag

 

Repetition in för prov  v. 43. 

Diagnos

 

42

 

Prov på kap 1 och 2

 

 

 

Betygskriterier:   E                                                                C                                                                  A

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerade sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

 

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

 

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

 

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använd dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak

fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback