Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Norden

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I det här arbetsområdet skall vi utveckla kunskaperna om Nordens geografi. Vi kommer att arbeta med länderna varför sig och sedan även med att förstå och jämföra likheter och skillnader.

Syfte och mål

Mål:
I detta arbetsområde ska vi arbeta med:

  • De nordiska natur- och kulturlandskapen
  • Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
  • Stora orter, berg, hav och vatten i och omkring Norden. Namngeografi
  • Nordens karta och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Begrepp:
Norden, huvudstad, vulkan, halvö, topografisk karta, högland, lågland, klimat, landhöjning, bofasta, fjällområde, havsström, polcirkeln, industri, glest befolkat, nationalsång, naturtillgångar, kargt landskap, nationaldag, sjösystem, självstyre, inrikespolitik, utrikespolitik, gejser.

Arbetsgång

Moment:

Arbetsgång:
Enskilt och pararbete med stenciler om Norden, både i skolan och som läxa. Vi söker fakta från bland annat ne.se. Vi ser på filmer om Norden och lyssnar på de olika språken.

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på:

Se på filmer om Norden

 

Söka, tolka och förstå information

 

- att förstå information…

 

 

Arbeta med faktatexter och stenciler

 

Söka, tolka och förstå information

-Söker information från olika källor

Kartkunskap

 

 

 

Kunna tolka och tyda kartan över Norden

- att kunna använda kartor för att söka efter efterfrågad fakta

Alla moment ovan

 

-          Beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad

-          Använda och förstå geografiska begrepp och kartor

-          Kunskap om Nordens namngeografi och kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback