Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Bricka

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer arbeta med en bricka. Du ska själv bestämma om brickan ska ha 4, 6, 8 eller 12 sidor.

Vi kommer att arbetat med sågning av vinklar och göra egen design/egna former på brickans sidor.

Ser brickor olika ut beroende på vad man ska ha den till?

Vad gör färger för skillnad beroende på användningsområdet?

Blå bricka till jul? Röd bricka till sommar? Fundera på färg och mönsterval noga.

Vad ska din bricka användas till? Vem ska få den?

 

 


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen
Trä- och metallslöjd åk 6
Uppgifter
Utvärdering av ditt arbete

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback